HAKKIMIZDA

ORTAKLARIMIZDr. Burçin Gözlüklü

Yönetici Ortak, YMM

T : +90 (212) 267 21 00
F : +90 (212) 267 10 67

Burçin Gözlüklü Centrum Consulting'de şirket ortağı olarak görev yapmaktadır. Hollanda merkezli Trade&Investment Center BV şirketinin de İstanbul Ofisi vergi başkanıdır.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası şirkete uluslararası çifte vergilendirme ve vergi planlaması, uluslararası şirket yeniden yapılandırmaları, vergisel riskler ile vergi inceleme ve ihtilaflarının yönetilmesi ve tasdik hizmetleri gibi konularda denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Uzmanlık Alanları


Ramazan ORUÇ

YMM, Şirket Ortağı

T : +90 (212) 267 21 00
F : +90 (212) 267 10 67

Centrum’a 2019 yılında ortak olarak katılmıştır.

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak 2005 yılında başladığı kamu görevini, 2011- 2017 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Transfer Fiyatlandırması ve Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanlığı’nda sürdürmüştür.

2017 yılında istifa etmek suretiyle ayrıldığı kamu görevi süresince, Türkiye’nin önde gelen büyük mükellefleri nezdinde yürüttüğü üst düzey vergi incelemelerinin yanı sıra transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergilendirme alanında incelemeler, kara para inceleme ve soruşturmaları ile özel amaçlı inceleme ve denetimler yapmıştır.

Hesap Uzmanları Kurulu ArGe ve Risk Analiz Merkezi’nde risk analizine dayalı vergi incelemesi seçimi ve veri analizi çalışmaları yürütmüştür.

2017 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. Çeşitli sektörlerde birçok firmaya vergi denetimi, KDV iadesi, uluslararası vergilendirme, transfer fiyatlandırması, şirket yeniden yapılandırmaları, vergi inceleme ve dava danışmanlığı alanlarında hizmetler sunmuştur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, ABD-Carnegie Mellon Üniversitesi’nden yüksek onur derecesi ile MPA yüksek lisansı almıştır.

2011-2012 yıllarında Hesap Uzmanları Vakfı genel sekreterliği, 2016-2017 yıllarında da Hesap Uzmanları Derneği başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

Uzmanlık AlanlarıFazıl BOYRAZ

Şirket Ortağı

T : +90 (212) 267 21 00
F : +90 (212) 267 10 67

Centrum’a 2020 yılında katılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak 2004 yılında başladığı kamu görevini, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak sürdürmüş ve 2006 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak Hesap Uzmanları Kuruluna intisap etmiştir.

2011 - 2012 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda vergi incelemeleri, rapor değerlendirme komisyonu ve uzlaşmalardan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2012 – 2013 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları ile Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanlıklarının koordinasyonunda görev almıştır. Bu süreçte Vergi Denetim Kurulu Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun raportörlüğünü de yürütmüştür.

Ocak 2014’te Gelir İdaresi Başkanlığında kurumlar vergisinden sorumlu Grup Başkanı olarak görevlendirilmiş olup istifa ettiği Şubat 2020’ye kadar bu görevini sürdürmüştür. İstifa etmek suretiyle ayrıldığı kamu görevi süresince, Türkiye’nin önde gelen büyük mükellefleri nezdinde yürüttüğü üst düzey vergi incelemelerinin yanı sıra vergi müfettiş yardımcılarına yönelik mesleki eğitim kurslarına eğitici olarak katılmış, Vergi Denetim Kurulunda ve Gelir İdaresi Başkanlığında birçok mevzuatın yazımında görev almış, vakıflara vergi muafiyeti tanınması ile derneklere kamuya yararlı dernek statüsü verilmesine ilişkin süreçleri yürütmüştür. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık Alanları


Fırat GÜÇLÜ

Danışmanlık Hizmetleri Ortak

T : +90 (212) 267 21 00
F : +90 (212) 267 10 67

Centrum’a 2019 yılında ortak olarak katılmıştır.

Yıldız Holding Kontrol ve Murakabe Grubu’nda 2004 yılında başladığı denetim görevini 2013 yılına kadar sürdürmüş, 2013- 2015 yılları arasında Bilkent Holding (Tepe Grubu)’nda Denetim Bölümü’nde görev almıştır. 2015- 2017 yılları arasında Natura Gıda San. A.Ş. (Golf Dondurma)’ de CFO olarak Üst Yönetim takımı içerisinde yer almıştır. 2017 yılından itibaren de kendi kurmuş olduğu Seta Partners Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri şirketinde Kurucu Ortak olarak çalışmalarına devam etmiştir.

Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde Denetim ve Muhasebe alanında dersler vermekte olup hali hazırda Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Yayınlanmış birçok makalesi olup denetim ve mali işler alanında 15 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Executive MBA ve İstanbul Üniversitesi Muhasebe- Finansman alanında doktorası bulunmaktadır. Michigan Ross Business School ve Cornell Üniversitesi sertifika programlarını tamamlamış, Japon Sanayi ve Ticaret Odası tarafından desteklenen “AOTS- EPCM Program (Japan) Executive Program on Corporate Management’a katılmıştır.

Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, birçok mesleki sertifikaya sahiptir.

Uzmanlık Alanları
Yasin ERGÜN

Ortak, Denetim Hizmetleri Lideri

T : +90 (212) 267 21 00
F : +90 (212) 267 10 67

Centrum’a 2019 yılında ortak olarak katılmıştır.

Avrasya Audit’te başladığı denetim kariyerini 2008 yılına kadar sürdürmüş, 2008 – 2010 yılları arasında BDO Türkiye denetim bölümünde görev almıştır. 2010 – 2019 yılları arasında Deloitte denetim bölümünde üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”), Amerika Birleşik Devletleri’nde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (“US GAAP”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun yapılan denetim çalışmalarında önemli tecrübe sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kökenli çok uluslu şirketler ve yerli büyük sanayi gruplarına verilen denetim ve danışmanlık projelerini yönetmiştir.

Bağımsız denetim, halka arz, finansal raporlama ve muhasebe danışmanlığı, dönüşüm projeleri, finansal durum tespiti ve değerleme hizmet alanlarında 15 yılı aşkın profesyonel deneyimi bulunmaktadır.

Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olup çeşitli kurumlarda muhasbe, raporlama ve denetim standartları üzerine dersler vermektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve KGK Bağımsız Denetim lisanslarına sahip olup Türkiye Bağımsız Denetim Derneği Üyesi’dir.

Uzmanlık Alanları