HAKKIMIZDA

ORTAKLARIMIZ

 • Dr. Burçin Gözlüklü

  Yönetici Ortak, YMM


  burcin.gozluklu@centrumdenetim.com

  T : +90 (212) 267 21 00
  F : +90 (212) 267 10 67

  Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No: 126 Kat 8 Esentepe Şişli İstanbul
Burçin Gözlüklü Centrum Consulting'de şirket ortağı olarak görev yapmaktadır. Hollanda merkezli Trade&Investment Center BV şirketinin de İstanbul Ofisi vergi başkanıdır.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası şirkete uluslararası çifte vergilendirme ve vergi planlaması, uluslararası şirket yeniden yapılandırmaları, vergisel riskler ile vergi inceleme ve ihtilaflarının yönetilmesi ve tasdik hizmetleri gibi konularda denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Vergi ve muhasebe ile ilgili konularda çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası konferansta konuk konuşmacı olarak yer almıştır.

Kamu Sektörü Deneyimi

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) başta olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Hukuku alanlarında önemli bir bilgi ve birikime sahiptir. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda 10 yıla yakın süreyle Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2008 yılı ortasından itibaren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (yeni adıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) Genel Sekreteri olarak atanmış ve 3 yıla yakın süreyle uluslararası muhasebe standartlarının yerel mevzuata kazandırılması çalışmalarına liderlik etmiştir. Anılan dönemde Asya – Okyanusya Standart Belirleyicileri Grubu (AOSSG)'ne üye, Dünya Standart Belirleyicileri Grubu (WSS)'na ise gözlemci üye olarak katılmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer almış, Avrupa Birliği müktesebatı Şirketler Hukuku faslının AB Komisyonu ile müzakeresi sürecinde yeni TTK'nın muhasebe ve denetim ile ilgili düzenlemeleri yönünden ülkemizi temsil etmiştir.

Özel Sektör Deneyimi

2010 yılında kamudaki görevlerinden ayrılarak Koç Holding A.Ş. bünyesinde Denetim Grubu Koordinatörü olarak çalışmaya başlamış, bir yıllık denetim koordinatörlüğü görevinin ardından Koç Holding A.Ş. Vergi Yönetimi Koordinatörü olarak atanmıştır. Şirketimize katıldığı 2014/Temmuz ayına kadar geçen üç yıllık sürede Koç Topluluğu Şirketlerinin vergi yönetimi koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Dernek Faaliyetleri

2011-2014 yılları arasında TÜSİAD Fikri Haklar Alt Çalışma Grubu üyeliği, 2011-2013 yılları arasında Kamu Gözetimi Kurumu Muhasebe Standartları Gözden Geçirme Komisyonlarında (2 ayrı komisyon) TÜSİAD temsilciliği yapmıştır.

2013 yılından bu yana Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Eğitim

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde işletme anabilim dalında “Muhasebe-Finansman” alanında doktora yapmıştır.

Uzmanlık Alanları